Kim jesteśmy i co tworzymy

Jednostka samorządu terytorialnego odpowiedzialna za zarządzanie miastem, poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych, stymulowanie przedsiębiorczości oraz podnoszenie atrakcyjności Poznania. Współpraca władz lokalnych ze społeczeństwem zapewnia warunki dla polepszenia jakości życia, samorealizacji mieszkańców i tworzenia przyjaznego człowiekowi miasta możliwości, które jako stolica Wielkopolski świadome jest swych ważnych powinności wobec kluczowych dziedzin życia społecznego i gospodarczego kraju, a także swojego miejsca wśród stolic regionów Europy.

Kogo szukamy

Absolwentom stwarzamy możliwość zatrudnienia na liczne stanowiska pracy oferowane przez Urząd Miasta Poznania. Poszukujemy specjalistów z obszaru administracji, prawa, ekonomii, zarządzania, a także osób które zdobyły wykształcenie w zakresie m. in. urbanistyki i architektury, gospodarki przestrzennej. Naszą ofertę kierujemy również do studentów, stwarzając możliwość: 1) odbycia praktyk zawodowych – na podstawie pisemnego skierowania/wniosku (ze strony uczelni lub kandydata na praktykę) i zawartego porozumienia z uczelnią, 2) uczestnictwa w Programie Staży i Praktyk Studenckich Urzędu Miasta Poznania skierowanym do studentów II – V roku /lub uzupełniających studiów magisterskich/ na podstawie prowadzonej przez UMP rekrutacji. Program łączy bezpłatną praktykę z płatnym stażem. Opis Programu na http://www.poznan.pl/mim/staz/.

Dane kontaktowe

Kogo szukamy

Sprawdź także

Partner strategiczny

LIDL

Partner wspierający

DeloitteGrupa PZU

Partner technologiczny

HighSolutionsFreshmail

Partner medialny

GoldenLineKarierawFinansacheurostudentPortal studencki dlaStudenta.plInterviewme - kreator CV online

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dniach Kariery oraz organizacji AIESEC?