Kim jesteśmy i co tworzymy

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu informuje obywateli o pracy Parlamentu Europejskiego, szczególnie polskich posłów. Utrzymuje kontakt z władzami, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami oraz mediami. Organizuje debaty, konferencje, konkursy, lekcje i wykłady o Unii Europejskiej.

Kogo szukamy

Dane kontaktowe

Kogo szukamy

Sprawdź także

Partner strategiczny

LIDL

Partner wspierający

DeloitteGrupa PZU

Partner technologiczny

HighSolutionsFreshmail

Partner medialny

GoldenLineKarierawFinansacheurostudentPortal studencki dlaStudenta.plInterviewme - kreator CV online

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dniach Kariery oraz organizacji AIESEC?