Kim jesteśmy i co tworzymy

Zadania AOTMiT to m. in.:

 • Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:
  • Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
  • Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;
  • Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
  • Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
  • Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
  • Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.
 • Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

Kogo szukamy

Dane kontaktowe

Kogo szukamy

Sprawdź także

Partner strategiczny

LIDL

Partner wspierający

DeloitteGrupa PZU

Partner technologiczny

HighSolutionsFreshmail

Partner medialny

GoldenLineKarierawFinansacheurostudentPortal studencki dlaStudenta.plInterviewme - kreator CV online

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dniach Kariery oraz organizacji AIESEC?