Kim jesteśmy i co tworzymy

Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Są tu rozpoznawane wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji. Toczą się tu także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. To w jego ramach działają Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych; to tu prowadzona jest ewidencja partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

Sąd Okręgowy w Warszawie to 4 piony orzecznicze (cywilny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy) a wśród nich 27 wydziałów sądowych oraz oddziały, zespoły, sekcje i biura.

Kogo szukamy

Do pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapraszamy zarówno osoby, które skończyły prawo i widziałyby się na stanowisku Asystenta sędziego, absolwentów Psychologii i Pedagogiki z doświadczeniem, którzy chcieliby zasililić szeregi Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, jak również osoby chcące wesprzeć wymiar sprawiedliwości od strony administracyjnej na stanowiskach urzędniczych.

Dla wszystkich, którzy poszukują pierwszych doświadczeń w pracy zawodowej, nie ukończyli 30 roku życia i nie mają jeszcze sprecyzowanej ścieżki kariery lub chcą zajrzeć do Sądu "od kuchni" przewidziane są 3-miesięczne płatne praktyki.

Dane kontaktowe

Kogo szukamy

Sprawdź także

Partner strategiczny

LIDL

Partner wspierający

DeloitteGrupa PZU

Partner technologiczny

HighSolutionsFreshmail

Partner medialny

GoldenLineKarierawFinansacheurostudentPortal studencki dlaStudenta.plInterviewme - kreator CV online

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dniach Kariery oraz organizacji AIESEC?