IT (administracja, oprogramowanie)

Ilość firm: 32

Sprzedaż

Ilość firm: 11

Human Resources- Zasoby Ludzkie

Ilość firm: 9

Ubezpieczenia

Ilość firm: 6

Bankowość

Ilość firm: 13

e-Commerce

Ilość firm: 2

Farmacja

Ilość firm: 1

Telekomunikacja

Ilość firm: 2

Turystyka i rekreacja

Ilość firm: 1

Reklama

Ilość firm: 1

Nieruchomości

Ilość firm: 1

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dniach Kariery oraz organizacji AIESEC?