IT (administracja, oprogramowanie)

Ilość firm: 43

Sprzedaż

Ilość firm: 15

Human Resources- Zasoby Ludzkie

Ilość firm: 14

e-Commerce

Ilość firm: 2

Telekomunikacja

Ilość firm: 4

Reklama

Ilość firm: 1

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dniach Kariery oraz organizacji AIESEC?