Citi to jedna z wiodących instytucji finansowych działająca dla 200 milionów klientów w ponad 160 krajach. Obsługujemy klientów indywidualnych, korpo- racyjnych, rządowych i instytucjonalnych. Oferujemy innowacyjne i zaawansowane usługi nansowe z obszaru bankowości transakcyj- nej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami oraz usług maklerskich. Citi w Polsce to: Citi Service Center Poland, Bank Citi Handlowy i Dom Maklerski Citi Handlowy.