Credit Suisse jest globalnym liderem w zarządzaniu aktywami, z wysoko rozwiniętym działem bankowości inwestycyjnej.