McKinsey w Poznaniu wspiera konsultantów w dziedzinie finansów, HR, komunikacji wizualnej, usług asystenckich i administracji operacji biznesowych.