McKinsey & Company

BPO/SSC

McKinsey w Poznaniu wspiera konsultantów w dziedzinie finansów, HR, komunikacji wizualnej, usług asystenckich i administracji operacji biznesowych.

Poznaj nas
Abpa Antoniego Baraniaka 88D budynek E, Poznań, 61-131
https://www.mckinsey.com/internalroles

Oferty