Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - najstarsza i największa polska organizacja zawodowa osób związanych z rachunkowością i finansami, przygotowuje do pracy umożliwiając pozyskiwanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie kwalifikacji w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych, nadaje certyfikaty w zawodzie księgowego.