Jako jedna z wiodących światowych firm w branży rolno-spożywczej, ADM wytwarza składniki do produkcji żywności, pasze oraz komponenty paszowe dla zwierząt, biopaliwa oraz inne produkty, z których korzystają producenci na całym świecie. Działamy w ponad 160 krajach na wszystkich kontynentach, mamy 250 zakładów produkcyjnych i ponad 35 centrów innowacyjności. W Poznaniu działa ADM Poland Sp. z o.o., która zatrudnia fachowców w dziedzinie finansów i rachunkowości w obszarach: SHARED SERVICES CENTER: Centrum finansowo-księgowe realizujące procesy transakcyjne w obszarze: Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Księgi Głównej, VAT oraz rozliczania podróży służbowych. Obsługujemy ponad 90 spółek ADM w 16 krajach Europy, Afryki i Azji i jesteśmy jednym z czterech shared services center ADM na świecie. Różnorodność biznesów ADM, specyfika i wielkość organizacji i kilka systemów księgowych stwarzają możliwości pokierowania swoją karierą w wielu kierunkach. CENTRE OF EXCELLENCE (CoE): Finansowo-księgowe Centra Kompetencji w ADM to grupy zorganizowane wg procesów. Zwiększają one wydajność i efektywność poprzez standaryzację rocesów oraz koncentrację na zapewnieniu serwisu najwyższej jakości by być strategicznym partnerem dla biznesu.