Akademia ubezpieczeń to cykl szkoleń, którego celem jest zwiększenie świadomości oraz zainteresowania studentów branżą ubezpieczeniową.