Johnson&Johnson jest jedną z największych globalnych firm z branży FMCG oraz ochrony zdrowia. Nasze produkty trafiają do milionów ludzi na całym świecie, a firma zatrudnia ponad 125 000 pracowników. Johnson&Johnson kieruje się wartościami zapisanymi w Credo oraz działa w głebokim przekonaniu, że największą wartością dla firmy są jej pracownicy.