Cultural Care Au Pair to program wymiany kulturowej regulowany przez Rząd USA, stwarzający możliwość nauki i pracy w USA z legalną wizą.