Nowoutworzony shared service oferujący pracownikom możliwości rozwoju w obszarze finansów i aktuariatu.