Ministerstwo Finansów

Administracja

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, 00-916
https://www.gov.pl/web/finanse/praca-wolontariat-praktyki-i-staze

Oferty