Ambasada Kanady - Sekcja Wizowa

Inne

Imigracja do Kanady


Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem na stałe do Kanady, sprawdź informacje o dostępnych programach imigracyjnych na naszej stronie internetowej: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html

Express Entry: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html 

Provincial Nominees: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/provincial-nominees.html

Atlantic Immigration Pilot: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot.html

Start-up Visa: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html

Rural and Northern Immigration Pilot: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/rural-northern-immigration-pilot.html

Quebec-selected skilled workers: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/quebec-skilled-workers.html

Agri-Food Pilot: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/agri-food-pilot/about.html

Francophone Immigration (outside Quebec): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/francophone-immigration-outside-quebec.htmlWymagania

Kierunki studiów: Zależnie od ogłoszenia
Dodatkowe wymagania odnośnie kierunków: wszystkie
Wymagania odnośnie języków: Zależnie od ogłoszenia
Dodatkowe wymagania odnośnie języków: angielski lub francuski
Wymagania odnośnie kompetencji: W zależności od pracodawcy
Lata studiów: W zależności od pracodawcy
Wymagane wykształcenie: W zależności od programu imigracyjnego.
Wymagane umiejętności: W zależności od programu imigracyjnego.
AplikujZapisz ofertęPodobne oferty
ul. Piękna 2/9, Warszawa, 00-482
praktyki, staże, praca
nie dotyczy

Proces rekrutacji

Jak wygląda rekrutacja: Procedura uzyskania zezwolenia na pracę, naukę lub na pobyt stały (imigracja) Aplikacja: Wypełnij wnioski i dołącz wymagane dokumenty. Wnioski o pobyt stały (imigracja) zostaną wylosowanie na podstawie liczby otrzymanych punktów (nie dotyczy to procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę lub naukę) Zostaniecie Państwo poproszeni na rozmowę, jeśli będzie to konieczne. Decyzja

Klauzula *

nie dotyczy

Aplikuj