img-not-found

Polityka prywatności

AIESEC -Stowarzyszenie AIESEC Polska z siedzibą w Wołominie przy ul. Wiśniowej 6, 05- 200 Wołomin zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000121960, NIP: 5271070759 (dalej również „AIESEC”) przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Niniejsza polityka prywatności zwana dalej również „Polityką” opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach strony https://dnikariery.pl/ (dalej „Serwis”) i jej części składowych oraz tryb ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu.

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu i jej części składowych

1.1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Serwisie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

1.2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju Usługi. Szczegółowe regulacje towarzyszące wszystkim Usługom mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi Usługi oferowanej w Serwisie.

1.3. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i

wykorzystywane

przez AIESEC wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej Usługi.

2. Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest AIESEC (dalej „Administrator”).

2.2. Administrator powołał inspektora ochrony danych. Adres e-mail inspektora ochrony danych: lucja.oleksak@aiesec.p

3. Cel i czas przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Serwis za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników Serwisu i w ramach komunikacji z Użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Szczegółowy cel oraz komplet niezbędnych informacji wymaganych obowiązującym prawem podany jest przy każdej Usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

3.2. Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania dla celów marketingu bezpośredniego.

3.3. Dane osobowe, w związku z funkcjonowaniem Serwisu, są przetwarzane:

a) w celu realizacji Usług określonych Regulaminem – w tym: - generowania biletów uprawniających do wstępu na określoną edycję Dni Kariery®, - dostępu do informacji o rekrutacjach partnerów AIESEC wraz z ewentualnym linkiem do strony z formularzem aplikacyjnym, - doboru ofert pracy lub staży z uwzględnieniem danych określonych Profilem, - w przypadku wyrażenia stosownej zgody przesyłanie Użytkownikowi w ramach Dni Kariery® za pośrednictwem emaila ofert pracy, praktyk i staży odpowiadających Profilowi, - w przypadku wyrażenia stosownej zgody przesyłanie Użytkownikowi informacji związanych z Dniami Kariery drogą mailową przez współorganizatorów Dni Kariery® (art. 6 ust. 1 litb. b RODO);

b) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera o ile taka będzie świadczona przez AIESEC – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów.

4. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

4.1. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach Usług.

4.2. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z Usług w Serwisie może się zwrócić bezpośrednio do Administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość adres e-mail powołany w Art. 2.

5. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

5.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu dane osobowe Użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora.

5.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Udostępnianie danych osobowych

6.1. Administrator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu osobom trzecim i podmiotom komercyjnym.

6.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z AIESEC w związku z organizacją Dni Kariery®.

7. Przetwarzanie innych danych użytkowników Serwisu

7.1. W ramach Serwisu i jego częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających Serwis.

8. Ochrona transmisji

8.1. Dane o szczególnym znaczeniu - w szczególności wszelkiego rodzaju hasła - przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

9. Pliki cookies

9.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu internetowych Serwisu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz administrator usług wskazany w punkcie 2 powyżej. Administrator ani administrator usług nie odpowiadają za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone w Serwisie.

10. Korzystamy z plików cookies w celach:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i

c) zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po ewentualnym zalogowaniu, o ile zostanie udostępniona taka ewentualność), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) zapamiętania podejmowanych interakcji.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Serwisu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. WAŻNE: w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

11. Newsletter

Administrator może świadczyć usługę newslettera Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o zapowiedziach, nowościach, promocjach, rabatach dostępnych u Administratora (treści marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

12. Uprawnienia Użytkownika

12.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - https://uodo.gov.pl/.

12.2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres contact@aiesec.pl.

13. Historia zmian

Polityka aktualna na dzień 07-11-23.